Đậu hũ và rau câu

Đậu hũ và rau câu

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi nọ, có miếng đậu hũ và miếng rau câu làm bạn với nhau.

Một hôm, Đậu hũ ngã từ trên kệ bếp xuống đất và bị thương rất nặng. Rau câu nghe tin Đậu hũ bị tai nạn thì lấy làm lo lắng, không biết tình hình Đậu hũ ra sao nên ghé nhà thăm bạn. Lẹp bẹp lẹp bẹp, Rau câu đi tới nhà Đậu hũ.

– Ôi, anh Đậu hũ ơi, anh Đậu hũ ơi! Anh ra sao rồi?

Rau câu cất tiếng gọi.

Đậu hũ ló cái mặt trắng bệch, bầm dập ra gặp Rau câu:

– Anh Rau câu, anh đến thật đúng lúc! Anh nhìn xem, tôi gặp nạn nghiêm trọng thế này đây.

Tiếp đó Đậu hũ lại nói với Rau câu:

– Anh Rau câu, anh không giống tôi, anh có bị rớt từ trên kệ xuống cũng chẳng bị thương như tôi, thật là sướng quá!

Rau câu nghe vậy liền đáp:

– Anh Đậu hũ à, anh nói vậy chứ thực ra chẳng phải vậy đâu. Mỗi ngày tôi sống nào có vui vẻ gì, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đấy chứ!

Đậu hũ tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao lại thế?

Rau câu liền trả lời:

– Thì anh cứ nghĩ xem, ngày nào tôi cũng nghe người ta nói: “Tối nay ăn rau câu đấy! Tối nay ăn rau câu nhé!”, thì làm sao mà sống vui vẻ được kia chứ!

Chia sẻ Truyện này