Audio – Cọng rơm khô – Nghe đọc truyện cổ tích online

Cọng rơm khô Audio

Mời các bạn và các em cùng nghe đọc truyện audio đặc sắc Cọng rơm khô. Câu chuyện về anh chàng Vô Sắc chăm chỉ và tốt bụng, đã được Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ, từ một cọng rơm khô tầm thường, anh đã có cuộc sống giàu có sung túc, lại được mọi người rất mực yêu mến

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top