Audio – Truyền thuyết Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung

chu-dong-tu-tien-dung.jpg

NGHE TRUYỆN CỔ TÍCH AUDIO

TRUYỀN THUYẾT CHỬ ĐỒNG TỬ – TIÊN DUNG

Đọc truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung

Nghe kể chuyện cổ tích Chử Đồng Tử – Tiên Dung

Chử Đồng Tử là tên của một vị thánh nổi tiếng, một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng Việt Nam.Truyền thuyết về Chử Đồng Tử – Tiên Dung là một trong những huyền sử được ghi chép trong Lĩnh Nam chích quái kể về thời kì cổ xưa của nước Việt Nam. Chử Đồng Tử – Tiên Dung, những con người không tham danh vọng, không màng phú quý vinh hoa, suốt đời chỉ tìm đến với những cái đẹp trong thiên nhiên, khai phá tạo dựng những bãi bồi phù sa đã đi vào cõi bất tử trong tâm linh của người dân đất Việt.

Đọc cho bé nghe những câu chuyện cổ tích Việt nam và cổ tích thể giới hay nhất

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top