Nghe kể chuyện cổ tích – Chàng ngốc học khôn Audio mp3

Chàng ngốc học khôn Audio Mp3

Ngày xưa, có anh chàng tên là Đần lấy chị vợ tên là Khôn. Cả đời một chữ cắn làm đôi không biết, anh ta lại chẳng chịu thò đầu đi đâu, chỉ ru rú ở xó nhà để vợ sai bảo, từ việc nhỏ tới việc lớn, nên đã đần lại càng đần thêm…

Đọc truyện: Chàng ngốc học khôn

Chia sẻ Truyện này