Nghe kể chuyện cổ tích – Đẽo cày giữa đường – Truyện ngụ ngôn Mp3

Đẽo cày giữa đường Audio Mp3

Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người.

Đọc truyện: Đẽo cày giữa đường

Chia sẻ Truyện này