Audio – Sự Tích Con Rồng Cháu Tiên – Lạc Long Quân Âu Cơ

Nghe kể chuyện cổ tích Audio

SỰ TÍCH CON RỒNG CHÁU TIÊN

TRUYỀN THUYẾT LẠC LONG QUÂN – ÂU CƠ

Sự tích Con Rồng cháu Tiên hay Sự tích trăm trứng nở trăm con, truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam là một truyền thuyết hay và đẹp vào bậc nhất, nhằm giải thích và suy tôn nguồn gốc giống nòi cao quý của dân tộc Việt.

Chia sẻ Truyện này