Ba Người Lùn Trong Rừng

Ba Người Lùn Trong Rừng

– Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ và một người đàn bà góa chồng. Người đàn ông có một con gái, người đàn …