Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một bé trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn …