Alicoja Nhà Buôn Thành Bagdad

Alicoja Nhà Buôn Thành Bagdad

Truyện Cổ Tích – Dưới thời giáo chủ Haroun Alrasehid, ở thành phố Bagdad có một người lái buôn tên Ali Cogia, không phải một …