Sự tích cá chép hóa rồng

Sự tích cá chép hóa rồng

Huyền thoại xưa ở Á Châu có kể rằng, khi trời đất mới hình thành, chính Trời đã làm ra mưa gió. Nước từ mưa gió, sông, …