Công chúa Ly Cấu

Công chúa Ly Cấu

– Em cài thêm hoa lên mái tóc cho ta. – Chà Công chúa đẹp quá! Hoa Nô thốt ra câu nói ấy trong khi nàng cúi xuống cài đôi …

Tỉnh giấc mơ hoa

Tỉnh giấc mơ hoa

Khi đàn én bốn phương đã bay về, tin xuân vui đầm ấm tràn ngập cõi trần gian. Ánh triều dương sắc vàng rực rỡ, lần lần …