Cuộc thi tranh bánh giầy

Cuộc thi tranh bánh giầy

Ngày xưa, tại một ngôi nhà nọ, người ta giã bánh giầy để ăn mừng năm mới. Một chú ếch và một chú thỏ đang đói bụng …

Chuột thi đấu vật

Chuột thi đấu vật

class=”MsoNormal”>Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng già rất nghèo sống với nhau bằng nghề đốn củi. …

Chuột giã bánh giầy

Chuột giã bánh giầy

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ, có hai vợ chồng ông lão tính tình ngay thẳng sống với nhau rất hạnh phúc. Một ngày, cụ …