Một chồng hai vợ

Một chồng hai vợ

Thuở quá khứ, có chàng thanh niên rất mực hiếu thảo, mặc dù là con trong một gia đình và đã đúng tuổi trưởng thành, nhưng y …

Một lòng vì đạo

Một lòng vì đạo

Vào một mùa xuân trong sáng đẹp đẽ nhưng là một mùa xuân đã xa xăm lắm, một vị Quốc vương có tiếng nhân từ vui vẻ, ngự …

Hoàng tử Hiếu Thảo

Hoàng tử Hiếu Thảo

Xưa có vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng mạo khôi ngô, trí rất thông minh, lòng rất nhân đức. Ngài đem lòng thương xót …

Lời chỉ dẫn của tiên ông

Lời chỉ dẫn của tiên ông

Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con người đàn bà mù lòa. Hàng ngày, chàng thanh niên con trai bà bện dép rơm đem đi bán và mua …