Nắm tro tàn

Nắm tro tàn

Ngày xưa… thuở Đức Phật còn tại thế, một hôm có người mẹ ôm xác con tìm đến Đức Phật để khóc lóc và xin cứu …