Nghe kể chuyện cổ tích: Cố ghép

Nghe kể chuyện cổ tích: Cố ghép

Đọc truyện cổ tích Cố Ghép Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, có một xóm nhỏ gồm mấy gia đình đánh …