Không biết mình điên

Không biết mình điên

Ngày xưa, tại một xứ nọ trong nước Ấn Độ dân chúng sống đời bình yên, mưa thuận gió hòa, chưa khi nào gặp phải thiên tai …

Ngày gặp phụ vương

Ngày gặp phụ vương

Sau khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển xong, lần lần đi truyền giáo các nơi, …

Người đẹp gieo cầu

Người đẹp gieo cầu

Cái tin “Người đẹp gieo cầu” loan đi rất chóng. Thế là hai vị quốc vương ở nước lân bang chưa lập hoàng hậu, và …

Hoa sen trong người

Hoa sen trong người

Mai hôm ấy, kinh thành Xá Vệ rộn rịp trong cảnh phố phường buổi sáng. Trên các đường lớn ngựa xe tấp nập; từng đoàn …