Luyện mắt

Luyện mắt

Ngày xưa, trong nhà của một già làng nọ có một gã giúp việc rất lười biếng tên là Mano. Hắn không chỉ rất lười mà còn …