Công chúa Nhật Quang

Công chúa Nhật Quang

Công chúa Nhật Quang là con thứ hai của vua Ba Tư Nặc nước Xá Vệ. Công chúa rất đẹp, một vẻ đẹp thùy mị hơn hẳn các …

Một lòng vì đạo

Một lòng vì đạo

Vào một mùa xuân trong sáng đẹp đẽ nhưng là một mùa xuân đã xa xăm lắm, một vị Quốc vương có tiếng nhân từ vui vẻ, ngự …