Sự tích bộ lông nhím

Sự tích bộ lông nhím

Nhím là loại vật có những chiếc gai nhọn như bàn chông. Chính vì thế các loài khác không thích đến gần và làm bạn với Nhím …