Sự tích cây tầm gửi

Sự tích cây tầm gửi

Sự tích về cây tầm gửi bắt đầu bằng câu chuyện thần thoại về vị thần Mặt trời mùa hạ tên là Balder. Vị thần này …