Sự tích diều hâu tham lam

Sự tích diều hâu tham lam

Một hôm, đại bàng, vua của các loài chim – bị mắc vào một chạc cây. Dù hết sức cố gắng nhưng nó không sao gỡ ra nổi. …