Lửa đêm giao thừa

Lửa đêm giao thừa

Ngày xưa, vào một ngày tất niên nọ, bà mẹ chồng cho gọi con dâu đến và nói: – Con à, ngọn lửa đêm giao thừa là ngọn …