Chú thỏ trắng ở Inaba

Chú thỏ trắng ở Inaba

Ngày xửa này xưa, tại đảo Oki có một chú thỏ trắng. Một hôm, thỏ ta muốn đi sang đất Inaba (ngày nay là khu vực phía Đông …