Lòng ích kỉ quá độ

Lòng ích kỉ quá độ

Ngày xưa có một thủy quái tên Makara vô cùng ích kỉ, vô cùng tự phụ và cũng vô cùng tàn bạo. Tưởng chừng cả thế giới …