Người vợ hạc (Tsuru no Ongaeshi)

Người vợ hạc (Tsuru no Ongaeshi)

Ngày xửa ngày xưa, chàng thanh niên sống một mình trong ngôi nhà tồi tàn ở một ngôi làng nọ. Sáng nọ, chàng trai trẻ đi cắt …