Công chúa Ly Cấu

Công chúa Ly Cấu

– Em cài thêm hoa lên mái tóc cho ta. – Chà Công chúa đẹp quá! Hoa Nô thốt ra câu nói ấy trong khi nàng cúi xuống cài đôi …