Các truyền thuyết về vua Hùng

Các truyền thuyết về vua Hùng

Truyền thuyết “Vua Hùng trồng kê ra lúa” Một hôm các con gái vua Hùng theo dân đi đánh cá ven sông thấy từng đàn chim …

Sự tích bánh chưng, bánh dày

Sự tích bánh chưng, bánh dày

Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu Xuân, vua …

Các truyền thuyết về Vua Hùng

Các truyền thuyết về Vua Hùng

Truyền thuyết “Vua Hùng trồng kê ra lúa”  Một hôm các con gái vua Hùng theo dân đi đánh cá ven sông thấy từng đàn …