Truyện Song Ngữ: Bà y tá và con sói

The Nurse and the Wolf

“BE quiet now,” said an old Nurse to a child sitting on her lap. “If you make that noise again I will throw you to the Wolf.” 

Now it chanced that a Wolf was passing close under the window as this was said. So he crouched down by the side of the house and waited.

“I am in good luck today,” thought he. “It is sure to cry soon, and a daintier morsel I haven’t had for many a long day.”

So he waited, and he waited, and he waited, till at last the child began to cry, and the Wolf came forward before the window, and looked up to the Nurse, wagging his tail.

But all the Nurse did was to shut down the window and call for help, and the dogs of the house came rushing out. “Ah,” said the Wolf as he galloped away,

‘enemies’ promises made to be broken


Bà y tá và con sói

“Hãy yên lặng nào”, một người y tá già nói với một đứa trẻ đang ngồi trong lòng bà. “Nếu con còn làm ồn một lần nữa bà sẽ ném con cho chó sói đấy.”

Tình cờ một con sói đi qua dưới cửa sổ gần nơi bà y tá đang nói. Vì vậy, nó nằm xuống bên cạnh của ngôi nhà và chờ đợi.

“Ta đang đón chờ một ngày may mắn”: nó nghĩ. “Nó (đứa bé) chắc chắn sẽ khóc sớm thôi, một bữa ăn ngon lành ta đã không có trong nhiều ngày dài.”

Vì vậy, nó chờ đợi, và đợi chờ cho đến cuối cùng đứa trẻ bắt đầu khóc, chó sói tiến lên đứng phía trước cửa sổ, và nhìn lên bà y tá, vẫy đuôi của mình.

Tuy nhiên, tất cả các y tá đã cố đóng cửa sổ và kêu gọi giúp đỡ, và những con chó trong ngôi nhà đã đổ xô ra. “Ah”, chó sói mau chóng phi nhanh bỏ chạy.

Lời hứa của kẻ thù sẽ không trở thành hiện thực.

Chia sẻ Truyện này