Truyện song ngữ: Bầy cừu và con lợn

The sheep and the pig

One day a shepherd discovered a fat Pig in the meadow where his Sheep were pastured. He very quickly captured the porker, which squealed at the top of its voice the moment the Shepherd laid his hands on it.

You would have thought, to hear the loud squealing, that the Pig was being cruelly hurt. But in spite of its squeals and struggles to escape, the Shepherd tucked his prize under his arm and started off to the butcher’s in the market place.

The Sheep in the pasture were much astonished and amused at the Pig’s behavior, and followed the Shepherd and his charge to the pasture gate.

“What makes you squeal like that?” asked one of the Sheep. “The Shepherd often catches and carries off one of us. But we should feel very much ashamed to make such a terrible fuss about it like you do.”

“That is all very well,” replied the Pig, with a squeal and a frantic kick. “When he catches you he is only after your wool. But he wants my bacon! gree-ee-ee!”

It is easy to be brave when there is no danger.


Bầy cừu và con lợn

Một ngày nọ , một người chăn cừu phát hiện ra một con lợn béo ụt ịt trong một bãi cỏ – nơi mà những con cừu của anh ta gặm cỏ. Anh ta nhanh chóng bắt giữ con lợn béo ấy , khi con lợn kêu tiếng en éc thật lớn người chăn cừu lấy tay bóp miệng nó.

Bạn nghe tiếng hét lớn, có lẽ bạn đã nghĩ con lợn bị làm tổn thương một cách nhẫn tâm . Mặc cho tiếng kêu lớn và tranh đấu để trốn thoát của chú lợn , người chăn cừu nghĩ tới món quà đang nằm gọn trong tay của mình và chuẩn bị đem giết thịt để ra chợ bán.

Bầy cừu trong đồng cỏ rất ngạc nhiên và thích thú trước cách xử lý của lợn và đi theo người chăn cừu ra phía cánh cửa của đồng cỏ.

Cừu hỏi: “Điều gì khiến bạn la hét kinh thế? Người chăn cừu thường bắt và mang đi một trong số chúng ta. Nhưng họ sẽ cảm thấy xấu hổ khi chúng ta cứ ồn ào lên như thế”

Lợn ré lên một tiếng với một cú đá giận dữ và nói: “Tất cả đều ổn nếu ông ta bắt bạn để lấy lông tạo len. Nhưng ông ta đang muốn thịt của tôi! éc éc !”

Thật dễ dàng để dũng cảm nếu không có điều gì nguy hiểm.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) squeal at
kêu ré lên

the top of one’s voice
mức giọng cao nhất, sự la hét hết mức

(to) lay one’s hands on s.th/s.o
lấy tay che miệng con gì/ ai đấy

Chia sẻ Truyện này