Truyện Song Ngữ: Chú rùa và những chú chim

The Tortoise and the Birds

A TORTOISE desired to change its place of residence, so he asked an Eagle to carry him to his new home, promising her a rich reward for her trouble. The Eagle agreed, and seizing the Tortoise by the shell with her talons, soared aloft. On their way they met a Crow, who said to the Eagle: “Tortoise is good eating.” “The shell is too hard,” said the Eagle in reply. “The rocks will soon crack the shell,” was the Crow’s answer; and the Eagle, taking the hint, let fall the Tortoise on a sharp rock, and the two birds made a hearty meal off the Tortoise.

“Never Soar Aloft On An Enemy’s Pinions”


Chú rùa và những chú chim

Một con rùa muốn thay đổi nơi ở của mình, vì thế nó nhờ một con đại bàng chở nó tới nơi ở mới và hứa với đại bàng rằng sẽ có phần thưởng cho nó. Con đại bàng đồng ý và dùng những móng vuốt quắp mai rùa rồi bay vút lên cao. Trên đường đi, nó gặp 1 con quạ, con quạ nói với đại bàng:” Con rùa kia là một bữa ăn ngon đấy”,”Cái mai rùa của nó quá cứng”, đại bàng trả lời. “Mấy cục đá kia sẽ làm vỡ mai rùa” con quạ trả lời tiếp, đại bàng nghe lời gợi ý đó bèn thả rùa xuống một cục đá nhọn và thế là 2 con chim có một bữa ăn thịt rùa vui vẻ.

“Đừng bao giờ bay lên cao trên đôi cánh của kẻ thù”.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top