Truyện ngụ ngôn song ngữ: Con cáo và những con muỗi

The fox and the mosquitoes

A fox after crossing a river got its tail entangled in a bush, and could not move. A number of Mosquitoes seeing its plight settled upon it and enjoyed a good meal undisturbed by its tail.

A hedgehog strolling by took pity upon the Fox and went up to him: “You are in a bad way, neighbour,” said the hedgehog, “shall I relieve you by driving off those Mosquitoes who are sucking your blood?” 

“Thank you, Master Hedgehog,” said the Fox, “but I would rather not.” 

“Why, how is that?” asked the hedgehog. 

“Well, you see,” was the answer, “these Mosquitoes have had their fill; if you drive these away, others will come with fresh appetite and bleed me to death.”


Con cáo và những con muỗi

Một con cáo sau khi vượt qua một con sông, cái đuôi của nó vướng vào một bụi cây và khiến nó không thể di chuyển được. Một số con muỗi nhìn thấy cáo rơi vào hoàn cảnh đóliền xông tới và thưởng thức một bữa ăn ngon lành mà không có sự quấy rầy của cái đuôi cáo.

Một con nhím đi ngang qua và bằng lòng thương hại nó tiến về phía cáo: “cậu hàng xóm ơi, cậu đang rơi vào hoàn cảnh thật là tồi tệ” nhím nói, “Tôi sẽ giúp cậu tránh khỏi những con muỗi đang hút máu kia bằng cách lôi kéo chúng ra chỗ khác”

“Cảm ơn, ngài nhím,” cáo nói, “Nhưng tôi sẽ không làm thế.”

“Tại sao lại như thế?” nhím hỏi.

“À, bạn thấy đấy,” “Những con muỗi này đã no nê; Nếu bạn dắt chúng đi chỗ khác thì những con muỗi khác sẽ đến với sự khát máu và chúng sẽ hút máu tôi đến chết mất”

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top