Truyện song ngữ: Con chó và bữa tối của ông chủ

The dog and his master’s dinner

A Dog had learned to carry his master’s dinner to him every day. He was very faithful to his duty, though the smell of the good things in the basket tempted him.

The Dogs in the neighborhood noticed him carrying the basket and soon discovered what was in it. They made several attempts to steal it from him. But he always guarded it faithfully.

Then one day all the Dogs in the neighborhood got together and met him on his way with the basket. The Dog tried to run away from them. But at last he stopped to argue.

That was his mistake. They soon made him feel so ridiculous that he dropped the basket and seized a large piece of roast meat intended for his master’s dinner.

“Very well,” he said, “you divide the rest.”

Do not stop to argue with temptation


Con chó và bữa tối của ông chủ

Hàng ngày có một chú chó đã quen việc mang thức ăn tối cho ông chủ của nó. Nó rất trung thành với nhiệm vụ này, mặc cho mùi thức ăn tuyệt hảo luôn quyến rũ nó.

Những con chó hàng xóm đã chú ý cái giỏ mà chú ta mang đi và đã sớm phát hiện ra có gì trong đó. Một vài lần những anh bạn hàng xóm kia cố trộm giỏ thức ăn đó. Nhưng chú ta luôn thận trọng bảo vệ chiếc giỏ ấy.

Sau đó vào một ngày những con chó hàng xóm tụ tập lại với nhau và gặp chú chó trên đường đi cùng với giỏ đồ ăn. Con chó đã cố gắng chạy trốn khỏi chúng. Nhưng cuối cùng nó dừng lại dể tranh luận.

Đó là lỗi của chú. Chúng nó nhanh chóng chỉ cho chú ta thấy việc giữ cái giỏ với một miếng thịt quay lớn dự định dành cho ông chủ là hết sức buồn cười.

Chú ta nói : được đấy, cùng chia phần còn lại nào.

Không nên tranh luận trước những sự cám dỗ nào đó .


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) tempt s.o
quyến rũ ai đó

(to) steal s.th from s.o
trộm cái gì từ ai đó

(to) get together
quay quần lại với nhau

Chia sẻ Truyện này