Truyện song ngữ: Con chuột và con voi

The rat and the elephant

A Rat was traveling along the King’s highway. He was a very proud Rat, considering his small size and the bad reputation all Rats have. As Mr. Rat walked along—he kept mostly to the ditch—he noticed a great commotion up the road, and soon a grand procession came in view. It was the King and his retinue.

The King rode on a huge Elephant adorned with the most gorgeous trappings. With the King in his luxurious howdah were the royal Dog and Cat. A great crowd of people followed the procession. They were so taken up with admiration of the Elephant, that the Rat was not noticed. His pride was hurt.

“What fools!” he cried. “Look at me, and you will soon forget that clumsy Elephant! Is it his great size that makes your eyes pop out? Or is it his wrinkled hide? Why, I have eyes and ears and as many legs as he! I am of just as much importance, and”—

But just then the royal Cat spied him, and the next instant, the Rat knew he was not quite so important as an Elephant.

A resemblance to the great in some things does not make us great.


Con chuột và con voi

Một con chuột đang đi dọc trên con đường lớn của nhà vua. Nó rất tự hào về ngoại hình nhỏ bé của mình và tiếng tăm xấu xa tất cả bọn chuột đều có. Khi chuột đi nó đi ngang qua nhiều vũng nước. Bỗng nó thấy rung động mạnh trên đường và ngay sau đó một đám diễu hành xuất hiện trước mắt. Đó là nhà vua và đoàn tùy tùng của người.

Nhà vua ngồi trên lưng một con voi rất to được trang hoàng với bộ đồ lộng lẫy. Cùng với nhà vua trên chiếc bành voi sang trọng là con mèo và con chó quý tộc . Đám đông người theo sau đoàn diễu hành. Họ có vẻ rất coi trọng con voi, còn con chuột thì không được chú ý tới. Sự tự hào của nó bị tổn thương.

Thật ngu ngốc, nó kêu khóc. “nhìn tôi đây, và ông sẽ sớm quên con voi vụng về đó! Có phải là vì ngoại hình to của nó đã khiến con mắt ngài để ý tới? hay là làn da nhăn nheo của nó? Tại sao, tôi cũng có tai, có mắt và cũng có nhiều chân như nó! và tôi cũng quan trọng chứ.

Nhưng ngay sau đó con mèo quý tộc đã đánh hơi được con chuột, và chỉ trong chốc lát con chuột biết rằng nó không quan trọng bằng con voi.

Cùng có chung những điểm tương đồng nhưng chúng ta không giống nhau.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) travel along
đi dọc theo

(to) walk along
đi dọc theo, đi ngang qua

a grand procession
đoàn diễu hành

(to) come in view
đến ngay trước mắt

(be) adorned with
được tô điểm, được trang hoàng

(to) take up with
thu hút, hấp thụ

Chia sẻ Truyện này