Truyện song ngữ: Con mèo và những chú chim

The cat and the birds

A Cat was growing very thin. As you have guessed, he did not get enough to eat. One day he heard that some Birds in the neighborhood were ailing and needed a doctor.

So he put on a pair of spectacles, and with a leather box in his hand, knocked at the door of the Bird’s home.

The Birds peeped out, and Dr. Cat, with much solicitude, asked how they were. He would be very happy to give them some medicine.

“Tweet, tweet,” laughed the Birds. “Very smart, aren’t you? We are very well, thank you, and more so, if you only keep away from here.”

Be wise and shun the quack.


Con mèo và những chú chim

Con mèo lớn lên với dáng vóc gầy gò. Các bạn có thể đoán được rằng nó không đủ cái ăn. Một ngày nọ, nó đã nghe được thông tin về một vài con chim ở vùng lân cận không khỏe và cần một bác sĩ .

Vì vậy, chú ta đặt cặp mắt kính lên mắt và cầm trong tay một cái hộp bằng da và gõ cửa nhà của những chú chim.

Những chú chim đã nhìn trộm ra ngoài với nhiều sự hoài nghi, bằng cách nào bác sĩ mèo có thể chữa được. Bác sĩ mèo này sẽ vui khi cho bốc thuốc cho chúng ta chăng?

Những chú chim buồn cười kêu lên “chim chíp”. Bạn thông minh thật đấy? Chúng tôi rất khỏe và sẽ cám ơn rất nhiều nếu bạn ra khỏi đây.

Hãy thật sự khôn ngoan và tránh xa các lang băm .


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) need a doctor
cần sự giúp đỡ của bác sĩ

(to) put on
đeo vào, mặc vào

(to) peep out
nhìn trộm ra ngoài

(to) keep away from s.where
xéo khỏi (tránh đi khỏi) nơi nào đó

(be) wise
hãy khôn ngoan

Chia sẻ Truyện này