Truyện song ngữ: Con sói và con cừu

The wolf and the sheep

A Wolf had been hurt in a fight with a Bear. He was unable to move and could not satisfy his hunger and thirst. A Sheep passed by near his hiding place, and the Wolf called to him.

“Please fetch me a drink of water,” he begged, “that might give me strength enough so I can get me some solid food.”

“Solid food!” said the Sheep. “That means me, I suppose. If I should bring you a drink, it would only serve to wash me down your throat. Don’t talk to me about a drink!”

A knave’s hypocrisy is easily seen through.


Con sói và con cừu

Chú sói đã bị thương sau một cuộc chiến với anh Gấu. Anh ấy không di chuyển được vì thế cơn đói và khát cứ dày vò. Chú cừu đi qua gần nơi ẩn náu của sói và sói ta gọi con cừu lại.

‘Vui lòng đem giúp tôi một ít nước,’ Sói năn nỉ, ‘Nó sẽ giúp tôi khoẻ hơn để tôi có thể ăn được những thứ cứng hơn’

‘Ăn đồ cứng ư!’ ? Cừu nói. ‘Chắc tôi chính là đồ ăn đó phải không, tôi đoán chắc không sai. Nếu tôi đem nước đến, nước sẽ giúp bạn nuốt trôi thân thể tôi qua cỗ họng của bạn chứ gì . Đừng có hòng mà nhờ tôi mang nước nhé’

Người gạ gẫm trá hình thì rất dễ bị nhìn thấu.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) pass by
đi ngang qua

(be) seen through
bị nhìn thấu

solid food
thức ăn đặc, thức ăn khó nuốt

Chia sẻ Truyện này