Dẻo cong hơn rắn giòn

Better bent than broken

Once a huge oak tree stood on the bank of a river. It was well nourished by the water of the river. Naturally, it was very strong and had a thick stem. Just nearby, grew some reeds with thin but flexible stems. They stood almost half in water and had flourished well too.

One day, strong winds blew. The tree, though huge and strong, broke from the middle and was thrown across the stream just among the reeds. On the other hand, the tree was very surprised to see that the reeds suffered no harm at all.

The oak could not make out the reason for the safety of the reeds and asked them, “How is it that, you being frail and slender, managed to face the gale without any harm. But I, strong enough, have been broken.”

The reeds replied, “You were proud of your strength and refused to bend. So, you broke while we bowed and yielded to the gale and were spared.”


Dẻo cong hơn rắn giòn

Một cây sồi lớn mọc cạnh bờ sông. Nó được nuôi dưỡng tốt nhờ nước của dòng sông. Lẽ tự nhiên, nó rất khỏe mạnh và có cành lá rậm rạp. Ở gần đó cũng mọc vài đám sậy với cành lá mỏng nhưng mềm dẻo. Chúng mọc gần hết một nửa trong nước và cũng mọc sum suê.

Một ngày nọ, một cơn gió mạnh thổi đến. Cây cối, dù to lớn và khỏe mạnh, đều bị gãy nửa và bị cuốn vào dòng suối trong những đám sậy. Mặt khác, cây cối đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những đám sậy không phải chịu một tổn hại nào.

Cây sồi không thể nào lý giải tại sao đám sậy vẫn an toàn như vậy. Sồi bèn hỏi Sậy: ” Bạn đã làm thế nào vậy, trong khi bạn yếu ớt và mảnh khảnh như thế kia thì lại có thể đối mặt với gió mạnh mà không bị thiệt hại gì. Còn tôi, dù đủ khỏe mạnh mà vẫn bị gãy.”

Cây sậy trả lời: ” Bạn tự hào về sức mạnh của mình và từ chối uốn cong mình. Vì vậy, bạn đã gãy đổ trong khi chúng tôi cong mình và chịu nhường cho cơn gió mạnh kia, kết quả là đã được tha.”

Chia sẻ Truyện này