Học cách sống với yếu điểm của mình

LEARN TO LIVE WITH YOUR WEAKNESSES

It was a fine day during the rainy season. A peacock was dancing happily in a forest. Suddenly he reminded of his ugly rough voice. His face turned pale and his eyes started watering.

Suddenly he saw a nightingale sitting on a nearby tree and singing. Listening to her, the peacock lamented “what a sweet voice she has, which everybody loves and praises but when I utter a sound everybody makes fun of me. How jinxed am I”.

Just then appeared Juna- wife of Jupiter, the chief of gods. She asked the peacock “why are u said?” The peacock sobbed out ” I have got such a beautiful body that is praised by all but my voice is so bad that everyone laughs at it. So this beauty is useless”.

The goddess replied ” you are the only one who is unhappy. Several creatures have been gifted by God with various gifts like- you the beauty, eagle the strength, nightingale the sweet voice, so on and so forth. So don’t grumble over your weakness, accept the way it is and be happy”.

Hence, one should not regret on what he/she doesn’t have rather be satisfied with what one has.


Học cách sống với điểm yếu của bạn

Đó là một ngày đẹp trời trong mùa mưa. Một con công đang nhảy múa vui vẻ trong rừng. Bất ngờ nó nhớ lại giọng nói thô xấu xí của mình. Khuôn mặt của nó trở nên tái nhợt và đôi mắt bắt đầu ứa nước.

Bất ngờ nó nhìn thấy một con chim sơn ca đứng gần cái cây và đang hót . Lắng nghe nó hót, con công than thở ” Tại sao cô ấy lại có giọng hát ngọt ngào như vậy cô được mọi người yêu mến và ca ngợi nhưng khi tôi cất lên giọng hát thì mọi người đều cười chê tôi. Thật là xui xẻo cho tôi”.

Ngay sau đó xuất hiện thần Juna- vợ của thần sao Mộc, thủ lĩnh của các vị thần. Bà ta hỏi con công:”Tại sao con khóc?” . Con công nức nở “con có một thân hình đẹp được mọi người khen ngợi nhưng giọng hát của con quá tệ làm cho mọi người cười nó. Vì vậy vẻ đẹp này là vô dụng.”

Nữ thần trả lời: “ngươi là người duy nhất không hài lòng. Mỗi sinh vật được thượng đế ban tặng những món quà khác nhau -ngươi được vẻ đẹp, đại bàng được sức khỏe, sơn ca đươc giọng ca ngọt ngào.Vậy nên đừng than vãn về điểm yếu của mình mà hãy chấp nhận nó và ngươi sẽ hạnh phúc”.

Do đó, đừng hối tiếc về những gì mà bạn không có được mà hãy hài lòng với những điều đang có.

Chia sẻ Truyện này