Làm chuyện việc nhỏ đạt thành công lớn

Small Things Do Big Jobs

It was a hot summer day. Sun was shining bright up in the sky. A lion was sitting under the shade of a big tree and in some time got asleep. Nearby that tree, there was a hole, in which there lived a mouse. When the lion was sleeping, the mouse came out of its hole and saw him asleep.

Unaware of the lion’s strength, it got tickled by an idea. It thought of waking up the lion by running over his body just for fun.

Unfortunately, the lion seized it in his strong paw. He was going to kill it when it begged, “Spare me, sir; some day I may repay your mercy.”

The lion was amused hearing it’s words and let it go with a smile thinking that how can such a small mouse be of any help to me.

But a day came, when the lion got into trouble. He got caught in a hunter’s net under that very tree. As a result, he started roaring loudly.

On hearing his roar, the mouse came out of its hole. This was the time to pay back the lion’s mercy. So, immediately it nibbled the cords of the net and set the lion free.

Remember, mercy never goes unrewarded.


Những điều nhỏ nhoi làm nên việc to lớn

Vào một ngày mùa hè oi ả. Mặt Trời đang tỏa nắng trên bầu trời. Một con sư tử đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ và bỗng chốc, nó đã đi vào giấc ngủ. Ở gần cái cây đó có một cái hang mà một chú chuột đang sinh sống. Trong lúc, sư tử say sưa ngủ thì chú chuột chạy ra khỏi hang và trông thấy chú sư tử.

Không hề biết về sức mạnh của sư tử, nó bỗng nảy ra một ý định rằng sẽ chọc cho sư tử thức dậy bằng cách chạy lên người sư tử chỉ để phá cho vui.

Thật không may, sư tử đã bắt được chú chuột bằng cái chân khỏe mạnh của mình. Sư tử định giết nó nhưng nó van xin rằng: ” Xin Ông hãy tha thứ cho con, một ngày nào đó con sẽ hậu tạ lòng nhân từ của Ông”.

Sư tử thích thú khi nghe thấy vậy và đã để cho chú Chuột ra đi với một nụ cười chế giễu và nghĩ rằng làm sao con chuột nhỏ bé kia có thể giúp được gì cho mình cơ chứ.

Nhưng một ngày nọ, khi con sư tử gặp khó khăn. Sư tử bị vướng vào lưới của thợ săn ở dưới cái cây to. Kết quả là Sư tử gầm thét lên thật to.

Khi nghe thấy tiếng gầm của Sư Tử, chú Chuột đã chạy ra khỏi hang của mình. Đây chính là lúc để trả ơn Sư tử rồi đây! Do đó, ngay lập tức nó cắn đứt sợi dây của cái lưới và giải thoát cho Sư Tử.

Hãy nhớ rằng, lòng nhân từ bao giờ cũng được thưởng.

Chia sẻ Truyện này