Người lính thổi kèn bị bỏ tù

The Trumpeter Taken Prisoner

A TRUMPETER during a battle ventured too near the enemy and was captured by them.

They were about to proceed to put him to death when he begged them to hear his plea for mercy.

“I do not fight.” said he, “and indeed carry no weapon; I only blow this trumpet, and surely that cannot harm you; then why should you kill me?”

“You may not fight yourself,” said the others, “but you encourage and guide your men to the fight.”  

“WORDS MAY BE DEEDS.”


Người lính thổi kèn bị bỏ tù

Trong một trận đánh, một người lính thổi kèn Trumpet mạo hiểm tiếp cận gần với quân địch và bị bắt.

Trong lúc họ định xử tội chết anh ta, anh ta van nài họ lắng nghe lời khẩn cầu vì lòng thương hại.

“Tôi không tham chiến” anh ta nói, “và sự thật là tôi không mang vũ khí; tôi chỉ thổi cây kèn này, và dĩ nhiên là tôi không thể làm hại các anh, vậy sao các anh giết tôi?”

“Ngươi không tự mình tham chiến,” những người khác nói, “nhưng ngươi cỗ vũ và tác động những người lính khác chiến đấu”

“LỜI NÓI CHÍNH LÀ HÀNH ĐỘNG.”

Chia sẻ Truyện này