Tham quá thì thâm

CRAVE MORE LOSE WHAT YOU HAVE

Once a lion was roaming in the jungle in search of a prey. Luckily, he saw a rabbit sleeping fast under a tree. He was delighted to get a meal with no efforts at all.

The lion was about to spring at the sleeping rabbit when he caught sight of a deer passing by. He thought of going for a bigger prey, as it would be a much nicer meal.

So, he chased the deer but failed to overtake it. He gave up the attempt and returned to the place where the rabbit was sleeping.

Reaching there, the lion saw that the small animal was no longer there. As it was getting dark, it was difficult for the lion to look out for another prey and so he had to remain hungry.

“I have been served right. Had I contented myself with the rabbit, I would not have starved at least”, murmured the lion.

What we learn from this story is that greed for more causes loss of what one already has.


Tham thì thâm

Ngày xưa, có một con sư tử lang thang trong một khu rừng nọ để săn mồi. May mắn thay, chú ta nhìn thấy một con thỏ đang ngủ say dưới cái cây. Chú ta đã rất vui khi không cần nỗ lực chút nào mà cũng được một bữa ăn.

Sư tử chuẩn bị vồ con thỏ đang ngủ nhưng chú ta lại nhìn thấy một con nai đi ngang qua. Chú ta nghĩ sẽ đuổi theo con mồi to hơn vì nó sẽ là một bữa ăn thịnh soạn.

Vì vậy, chú ta đã đuổi theo con nai nhưng thất bại. Chú ta từ bỏ ý định và quay lại với con thỏ đang ngủ.

Nhưng khi đến đó, sư tử đã không thấy con thỏ còn ở đó nữa. Khi trời bắt đầu tối dần,sư tử rất khó kiếm được con mồi khác và chú ta đành phải chịu đói.

“Mình chắc hẳn đã có một bữa tối. Nếu như mình hài lòng với những gì mình có, ít nhất là mình không bị đói”, sư tử lẩm bẩm.

Chúng ta rút ra bài học của câu chuyện này là: Tham thì thâm

Chia sẻ Truyện này