Truyện song ngữ: Thỏ Rừng và những người Bạn

The Hare With Many Friends

A HARE was very popular with the other beasts who all claimed to be her friends. But one day she heard the hounds approaching and hoped to escape them by the aid of her many Friends.

So she went to the horse, and asked him to carry her away from the hounds on his back. But he declined, stating that he had important work to do for his master. “He felt sure,” he said, “that all her other friends would come to her assistance.”

She then applied to the bull, and hoped that he would repel the hounds with his horns. The bull replied: “I am very sorry, but I have an appointment with a lady; but I feel sure that our friend the goat will do what you want.”

The goat, however, feared that his back might do her some harm if he took her upon it. The ram, he felt sure, was the proper friend to apply to.

So she went to the ram and told him the case. The ram replied: “Another time, my dear friend. I do not like to interfere on the present occasion, as hounds have been known to eat sheep as well as hares.”

The Hare then applied, as a last hope, to the calf, who regretted that he was unable to help her, as he did not like to take the responsibility upon himself, as so many older persons than himself had declined the task.

By this time the hounds were quite near, and the Hare took to her heels and luckily escaped.

He that has many friends, has no friends


Thỏ rừng và những người bạn

Một con Thỏ Rừng rất được yêu mến bởi những con thú tự xưng là bạn của nó. Một hôm nó nghe thấy đàn chó săn đang đến gần và hy vọng thoát khỏi bầy chó nhờ sự giúp đỡ của những người Bạn.

Nên nó đến gặp Ngựa và nhờ cậu ta chở đi trốn khỏi chúng trên lưng của anh ta. Nhưng cậu ta từ chối và giải thích cậu bận làm một việc quan trọng cho chủ. “Tôi chắc chắn”, cậu ta nói “rằng những người bạn khác sẽ giúp đỡ cô “.

Sau đó Thỏ đến gặp Bò Đực với hi vọng anh ta sẽ dùng cái sừng đẩy lùi đàn chó săn. Bò Đực trả lời: “Rất xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với bạn gái rồi; nhưng tôi chắc Dê – bạn của chúng ta sẽ giúp cô làm những việc cô muốn”.

Tuy Dê sợ rằng chở Thỏ trên lưng mình sẽ làm Thỏ đau; nhưng anh ta chắc chắn rằng Cừu sẽ đồng ý giúp đỡ. Thế nên Thỏ đến gặp Cừu và kể cho anh ta nghe sự việc.

Cừu đáp ” Lần khác nhé, bạn yêu quý. Tôi thật sự không thích can thiệp vào việc của người khác, bởi vì chó săn, ngoài việc ăn Thỏ ra, còn ăn luôn cả Cừu nữa”.

Thỏ Rừng sau đó đến gặp Bê, với hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Bê nói rất tiếc vì đã không thể giúp được Thỏ bởi lẽ Bê không muốn rước thêm chuyện cho cực thân giống như những người khác lớn hơn anh ta đã từ chối việc này.

Lúc này đàn chó săn đã cận kề, Thỏ Rừng bèn cao chạy xa bay và may mắn chạy thoát.

Người được cho là có nhiều bạn , thực ra chẳng có người bạn nào cả.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top