Truyện cổ tích song ngữ: Tre và Dương Xỉ

THE FERN AND THE BAMBOO

One day, a small business owner decided he’d had enough. Enough of the unremitting workload, enough of the lack of response, enough of the crushing loneliness. He went into the woods to have one last talk to God. “God,” he said.

“Can you give me one good reason why I shouldn’t quit?”

The answer took him by surprise. “Look around you,” it said. “Do you see the fern and the bamboo?”

“Yes,” the man replied.

“When I planted the fern and the bamboo, I took very good care of them. I gave them both equal amounts of food and water. I gave them sunlight in spring and protected them from the storms in autumn. The fern quickly grew from the earth. Its brilliant fronds soon covered the forest floor. Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In the second year, the fern grew even more splendidly than before but nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo.

In year three there was still nothing from the bamboo seed. But I would not quit. In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. Still I would not quit.”

“Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. But day by day the sprout grew. First a shoot, then a seedling, and finally a cane.

Within six months, the bamboo cane had risen to a height of 100 feet. It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and gave it what it needed to survive. I would not give any of my creations a challenge it could not handle.”

“Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have been growing? Growing the roots that you need to produce your fruit. I would not quit on the bamboo. I will not quit on you.”

“Don’t compare yourself to others. All of my creations have different purposes, different journeys, and different timescales. The bamboo had a different purpose from the fern. Yet they both make the forest beautiful. Your time will come. You will rise high.”

“How high should I rise?” the man asked.

“How high will the bamboo rise?” asked God in return.

“As high as it can?” the man questioned.

“Yes,” God replied. “Give me glory by rising as high as you can.” The small business owner left the forest. And never went back. If nothing seems like it is happening in your life, despite all the work you’re putting in, remember that you’re probably growing roots not fruit. Stick with it. One day not far from now, there will be a fantastic harvest.

TRE VÀ DƯƠNG XỈ

Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.

“Thưa Chúa, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. “Con hãy nhìn đây” – Chúa lên tiếng.

-“Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây trenày không?”.

– “Có” – Tôi kính cẩn trả lời.

– “Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cảmột vùng. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ” – Chúa chậm rãi kể.

“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ… Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào.

Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào”.

“Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” -Chúa nói tiếp.

“Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con. Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác. Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…” – Chúa khắng định -“… Con sẽ vươn cao”.

“Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?”.

“Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” -Chúa không trả lời mà hỏi lại.

“Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ?” – tôi ngập ngừng hỏi lại.

“Đúng thế” – Chúa mỉm cười – “Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”. Đứng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Những ngày đen tối khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều cần cho cuộc sống.

Dưới đây là một số từ vựng bạn có thể gặp trong truyện:

Từ vựng Phiên âm ĐỊnh nghĩa

workload

enough                

response                          

loneliness

wood

quit

answer

surprise

fern

bamboo

plant

sunlight

spring

protect

storm

autumn

earth

forest

seed

insignificant

root

creation

challenge

struggle

purpose

journey

fantastic

/´wə:k¸loud/

/i’nʌf/                                

/rɪˈspɒns/

/’lounlinis/

/wud/

/kwit/

/’ɑ:nsə/

/sə’praiz/

/fə:n/

/bæm’bu:/

/plænt , plɑnt/

/’sʌnlait/

/sprɪŋ/

/prə’tekt/

/stɔ:m/

/’ɔ:təm/

/ə:θ/

/’fɔrist/

/si:d/

/,insig’nifikənt/

/ru:t/

/kri:’ei∫n/

/’t∫ælindʒ/

/’strʌgl/

/’pə:pəs/

/’dʒə:ni/

/fæn’tæstik/

(n) khối lượng công việc

(a) đủ

(n) câu trả lời

(n) sự cô đơn

(n) gỗ

(v) từ bỏ, buông

(v) trả lời

(v) ngạc nhiên

(n) cây dương xỉ

(n) cây tre

(v) trồng

(n) ánh sáng mặt trời

(n) mùa xuân

(v) bảo vệ

(n) cơn bão

(n) mùa thu

(n) trái đất

(n) rừng

(n) hạt giống

(a) vô nghĩa

(n) rễ

(n) sự sinh ra, tạo thành

(n) thử thách

(v) đấu tranh

(n) mục đích

(n) hành trình, chặng đường

(a) to lớn, kỳ lạ

 

Chia sẻ Truyện này