Truyện ngụ ngôn song ngữ: Con Cáo Và Con Cò

The Fox And The Stork

At one time the Fox and the Stork were on visiting terms and seemed very good friends. So the Fox invited the Stork to dinner, and for a joke put nothing before her but some soup in a very shallow dish. This the Fox could easily lap up, but the Stork could only wet the end of her long bill in it, and left the meal as hungry as when she began. “I am sorry, said the Fox, “the soup is not to your liking.” “Pray do not apologise,” said the Stork. “I hope you will return this visit, and come and dine with me soon.”

So a day was appointed when the Fox should visit the Stork; but when they were seated at table all that was for their dinner was contained in a very long-necked jar with a narrow mouth, in which the Fox could not insert his snout, so all he could manage to do was to lick the outside of the jar.

“I will not apologise for the dinner,” said the Stork:

“ONE BAD TURN DESERVES ANOTHER.”


Con Cáo Và Con Cò

Trong 1 lần, con cáo và con cò đã có cuộc ghé thăm nhau và chúng dường như rất thân với nhau. Có lần cáo đã mời cò ăn đến ăn tối và trêu chọc Cò bằng cách cho súp vào một cái chén cạn . Con cáo rất dễ dàng để hớp thức ăn , nhưng con cò thì chỉ có thể chấm ướt phần đầu của cái miệng dài và cuối cùng thức ăn vẫn còn còn nguyên như lúc cò mới bắt đầu ăn. Cáo nói “Tôi xin lỗi, món súp không phải là món bạn yêu thích ư”. “Bạn nên cầu nguyện chứ đừng xin lỗi,” Cò nói “Tôi hy vọng lần sau sẽ sớm tới lượt bạn ghé thăm và ăn tối với tôi nha”.

Rồi một ngày được định sẵn cáo sẽ tới thăm cò, nhưng khi họ ngồi xuống bàn thì tất cả đồ ăn cho buổi tối của họ được đựng trong một cái lọ có cổ rất dài với miệng hẹp. Cáo không thể thưởng thức vì vậy tất cả những điều mà anh ta có thể làm là liếm bên ngoài cái lọ.

“Tôi sẽ không xin lỗi vì bữa tối.” Cò nói.

“MỘT ĐIỀU CƯ XỬ TỒI TỆ THÌ SẼ BỊ ĐÁP TRẢ BỞI MỘT ĐIỀU TỒI TỆ KHÁC”

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top