Truyện ngụ ngôn song ngữ: Kiến và châu chấu

The Ants and the Grasshopper

One bright day in late autumn a family of Ants were bustling about in the warm sunshine, drying out the grain they had stored up during the summer, when a starving Grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat.

“What!” cried the Ants in surprise, “haven’t you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer?”

“I didn’t have time to store up any food,” whined the Grasshopper; “I was so busy making music that before I knew it the summer was gone.”

The Ants shrugged their shoulders in disgust.

“Making music, were you?” they cried. “Very well; now dance!” And they turned their backs on the Grasshopper and went on with their work.


Kiến và châu chấu

Một ngày đẹp trời cuối thu, họ hàng nhà kiến đang hối hả làm việc dưới ánh nắng ấm áp, phơi khô số thóc chúng đã dự trữ  suốt mùa hè, trong khi một con châu chấu gần chết đói với cái đàn trên tay đến rụt rè  xin đàn kiến miếng ăn.

 “Cái gì?”-Một con kiến ngạc nhiên la lên, “Ông chẳng dự trữ  chút gì đồ ăn cho mùa đông sao?Thế ông đã làm gì trong cả mùa hè vừa qua?

 “Tôi chẳng có thời gian để kiếm cái ăn nữa.”-Châu chấu than vãn. “Tôi đã quá bận rộn ca hát  trước khi tôi biết rằng mùa hè đã đi qua.’’

 Bầy kiến nhún vai, vẻ phẫn nộ.

 “Ca với hát nhạc, thế à?” -Chúng la lên.” Ồ,vậy thì ông cứ nhảy múa  nữa đi; Rồi chúng quay lưng lại và tiếp tục với công việc của mình.

Chia sẻ Truyện này