Truyện Song Ngữ: Con chim công và nữ thần Juno

The Peacock and Juno

A PEACOCK once placed a petition before Juno desiring to have the voice of a nightingale in addition to his other attractions, but Juno refused his request. When he persisted and pointed out that he was her favorite bird, she said:

“BE CONTENT WITH YOUR LOT; ONE CANNOT BE FIRST IN EVERYTHING.”


Con chim công và nữ thần Juno

Một con chim công một lần được đặt một bản kiến nghị cho nữ thần Juno mong muốn có được giọng hót hay như chim sơn ca bên cạnh những đặc điểm lôi cuốn khác của nó; nhưng nữ thần Juno đã từ chối yêu cầu của nó. Khi nó cứ tiếp tục nài nỉ và chứng tỏ nó là con chim được yêu quý của nữ hoàng, nhưng Juno nói:

“Hãy thỏa mãn với những gì mình có, không có ai được đặc ân để có mọi thứ “

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top