Truyện song ngữ: Đen hay trắng

Black or White

When I was in elementary school, I got into a major argument with a boy in my class. I have forgotten what the argument was about, but I have never forgotten the lesson I learned that day.

I was convinced that “I” was right and “he” was wrong – and he was just as convinced that “I” was wrong and “he” was right. The teacher decided to teach us a very important lesson.

She brought us up to the front of the class and placed him on one side of her desk and me on the other. In the middle of her desk was a large, round object. I could clearly see that it was black. She asked the boy what color the object was. “White,” he answered.

I couldn’t believe he said the object was white, when it was obviously black! Another argument started between my classmate and me, this time about the color of the object.

The teacher told me to go stand where the boy was standing and told him to come stand where I had been. We changed places, and now she asked me what the color of the object was. I had to answer, “White.”

It was an object with two differently colored sides, and from his viewpoint it was white. Only from my side it was black.

Sometimes we need to look at the problem from the other person’s view in order to truly understand his/her perspective.


Đen hay trắng

Khi tôi còn học cấp 2. Tôi đã từng có một cuộc tranh cãi gay gắt với cậu bạn trong lớp. Tôi đã quên là mình đã cãi nhau về cái gì nhưng tôi không bao giờ quên bài học mà tôi học được ngày hôm đó.

Tôi tin rằng “tôi” đã đúng và “cậu ta” đã sai. Và cậu ta thì lại tin là “tôi” sai còn “cậu ta” thì đúng. Cô giáo quyết định dạy cho chúng tôi một bài học rất quan trọng.

Cô giáo kêu chúng tôi đứng dậy trước lớp và đặt cậu ta ở một bên cái bàn của cô ấy và tôi thì ở bên còn lại. Ở giữa bàn là một vật thể hình tròn,lớn. Rõ ràng tôi thấy nó màu đen. Cô hỏi cậu ta vật thể màu gì thì cậu ta trả lời “màu trắng”

Tôi không thể tin rằng cậu ta nói vật ấy màu trắng trong khi rõ ràng nó màu đen. Một cuộc tranh cãi khác bắt đầu giữa người bạn cùng lớp và tôi. Lần này thì về màu sắc của vật.

Giáo viên bảo tôi đến đứng ở chỗ cậu ta đang đứng còn cậu ta thì đến chỗ của tôi. Chúng tôi đã đổi chỗ cho nhau và rồi cô giáo hỏi tôi về màu sắc của vật thể đấy. Tôi đã trả lời là “màu trắng”.

Là một vật thể với 2 bên màu sắc khác nhau và từ điểm nhìn của cậu ấy là màu trắng còn từ phía của tôi nó là màu đen.

Đôi khi chúng ta cần nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác để hiểu được chính xác vấn đề của họ.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top