Truyện song ngữ: Người đàn ông và pho tượng

The Man and the Wooden God

In the old days, men used to worship stocks and stones and idols and prayed to them to give them luck. It happened that a Man had often prayed to a wooden idol he had received from his father, but his luck never seemed to change. He prayed and he prayed, but still, he remained as unlucky as ever. One day in the greatest rage he went to the Wooden God, and with one blow swept it down from its pedestal. The idol broke in two, and what did he see? An immense number of coins flying all over the place.


Người đàn ông và pho tượng

Ngày xửa ngày xưa, người ta từng thờ cúng những vật vô tri vô giác hoặc các đấng linh thiêng để cầu nguyện cho những điều may mắn. Một ngày nọ, một người đàn ông chắp tay cầu nguyện trước bức tượng gỗ mà ông ta nhận được từ người bố. Nhưng vận may của ông ấy vẫn chưa đến. Ông ta tiếp tục cầu nguyên và cầu nguyện nhưng vận may vẫn cứ quay lưng lại với ông ấy. Tới một ngày, trong lúc bực tức vì mãi không cầu được may mắn, ông ta tiến đến bức tượng và đập mạnh làm cho bức tượng ngã nhào xuống. Bức tượng gãy ra làm đôi. Và ông ấy thấy được những gì? Đó là những đồng tiền vàng bên trong bức tượng tuôn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng đến vui sướng của ông ta !

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top