A CARELESS TEACHER

male-teacher-cartoon.jpg

A history teacher was talking to his class about the ancient Romans

“They were very strong, brave people and they were good soldiers”, he said. “They always wanted to have strong bodies, so they played a lot of games”

“Did they like swimming?”, one of the girls asked. “That makes people’s bodies strong”. She was very good at swimming.

“Oh, yes, some of them swam a lot”, the teacher answered. Then he told them a story about one famous Roman.

“There was a big, wide river in the middle of Rome”, he said. “It was the Tiber, and his man swam across it three times everyday before breakfast”.

The girl laughed when she heard this

“Why are you laughing?”, the teacher asked her angrily, “Have I said anything funny?”

“Well, sir”, the girl answered. ” Why didn’t he swim across the river four times, to get back to his clothes again?”

Thầy giáo sơ ý

Một thầy giáo dạy Sử lên lớp giảng về người cổ La  Mã. ” Họ rất khỏe, một dân tộc dũng cảm, những chiễn binh tài ba,” ông nói. ” Họ bao giờ cũng muốn có những thân hình cường tráng, vì vậy họ chơi rất nhiều môn thể thao”.

“Thế họ có thích bơi không ạ?”, một cô học trò hỏi. ” Bơi lội làm thân thể khỏe mạnh”. Cô này là một cô gái bơi rất giỏi.

“Ồ, phải, họ cũng rất hay bơi lội”, thầy giáo trả lời. Rồi ông kể cho học sinh nghe câu chuyện về một người La Mã nổi tiếng.

“Ở giữa thành phố Rome có con sống dài và rộng đó là sông Tiber, mỗi ngày, trước bữa điểm tâm, người La Mã này bơi ngang qua sông ba lần”.

Cô học sinh cười ồ lên khi nghe thầy giáo nói vậy.

“Tại sao em cười?”, thầy giáo bực mình khi hỏi cô gái “Thầy nói có gì mà đáng buồn cười?”

“Dạ, thưa thầy”, cô học sinh trả lời. “Thế tại sao ông ta lại không bơi qua sông bốn lần, để còn quay lại lấy quần áo nữa chứ?”

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top