Pregnant – Có bầu

PREGNANT

Since the wife is eight months into her pregnancy, the husband has to sleep on the floor to avoid any regrettable mistake, which might happen pretty easily, for he has been desperate for quite a while now…

Just before lying down on the bed, she glances at him and sees the poor guy curls up on the floor, eyes stare widely into the empty air, filled with hopeless desire…

Feeling sorry for her husband, she opens the top drawer of the cabinet, takes out a fifty dollar bill, and gives it to him, “Awww, my honey is so depressed… here, take this and go to the woman next door, she will let you sleep with her tonight… and remember that this happens only once… ok?… don’t think about it again.”

The husband rolls his eyes in disbelief, but afraid that she may change her mind, he grabs the money and leaves quickly. A few minutes later, he returns, hands the bill back to the wife and says with much disappointment, “She said this is not enough, she wants sixty.”

The wife’s face slowly turns red with anger, “Damn that bitch… when she was pregnant and her husband came over here… I only charged him fifty…”

CÓ BẦU

Vì vợ mang bầu tháng thứ tám nên người chồng phải ngủ trên nền nhà để tránh bất cứ sai sót đáng tiếc nào vốn khá dễ xảy ra, vì anh ta đã từng liều lĩnh trong một lúc cho đến lúc ấy…

Ngay trước khi nằm xuống giường, người vợ liếc nhìn chồng và thấy anh chàng tội nghiệp co mình trên sàn nhà, mắt mở to trừng trừng vào khoảng không đầy ham muốn tuyệt vọng…

Cảm thấy tội nghiệp cho chồng, vợ mở ngăn kéo trên cùng của tủ, lấy ra một tờ giấy bạc năm mươi đô la và đưa cho anh ta,” Ơ, cưng của em quá buồn

… đây, cầm cái này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ cho anh ngủ với cô ta đêm nay … và nhớ rằng việc này chỉ xảy ra một lần thôi … được chứ? … đừng nghĩ tới điều đó lần nữa nhé.”

Người chồng tròn mắt trong sự hoài nghi, nhưng sợ rằng vợ có thể thay đổi ý kiến, anh ta cầm tiền và nhanh chóng rời đi. Một vài phút sau, anh ta quay lại, đưa tờ bạc lại cho vợ và nói với nhiều thất vọng:

“Cô ta nói như vầy thì không đủ, cô ta muốn sáu chục.”

Khuôn mặt người vợ dần dần bừng đỏ vì giận, “Con chó cái đáng nguyền rủa … khi nó có bầu và chồng nó đi qua đây … tao chỉ đòi chồng nó có năm  chục…”

Chia sẻ Truyện này