Relatives – Bà con

RELATIVES ?

A couple drove several miles down a country road, not saying a word.

An earlier discussion had led to an argument, and neither wanted to concede their position. As they passed a barnyard of mules and pigs, the wife sarcastically asked, “Relatives of yours?”

“Yep,” the husband replied, “In-laws.”

BÀ CON ?

Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không nói một lời. Một cuộc tranh luận trước đó đã gây ra một cuộc tranh cãi, và không người nào muốn nhận quan điểm của mình thua.

Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người vợ hỏi một cách chế nhạo: “Bà con của ông phải không ?”

“Đúng,” người chồng trả lời, “ Bên phía vợ.”

Chia sẻ Truyện này